UMJETNIČKA baština istarske crkve. - Pula : IKA - Istarska kulturna agencija