God.39 (1996), 1/2 [Vjesnik bibliotekara Hrvatske : [tromjesečni časopis]
Godina izdavanja
1998
Građa
serijska publikacija

Vjesnik bibliotekara Hrvatske : [tromjesečni časopis / glavni i odgovorni urednik Matko Rojnić]. - Zagreb : Društvo bibliotekara Hrvatske, 1950- .. - ; 24 cm
Od god.1,br.1/3(1950)-god.16,br.3/4(1970) nakladnik: Društvo bibliotekara Hrvatske ; od god.17,br.1/2(1971)-god.39,br.3/4(1996) nakl.: Hrvatsko bibliotekarsko društvo ; od god.40,br.1/2(1997) nakl.: Hrvatsko knjižničarsko društvo. - Resumes ; Summaries. - Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 1(1950)-30(1987) / uredila Nada Gomerčić, u god.35, br.1/2(1992). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 31(1988)-35(1992) / priredio Zoran Bulbuk, u god.36,br.1/4(1993). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 36(1993)-40(1997) / priredio Zoran Bulbuk, u god.41,br.1/4(1998). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 41(1998)-45(2002) / Jelica Leščić, u god.46,br.1/2(2003). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 46(2003)-50(2007) u god.51,br.1/4(2008). - Izlazi tromjesečno. - polugodišnje.
20302358524
1/2. - 1998


Zašto i kako školovati bibliotekare za područje službenih publikacija i drugih informacijskih izvora državnih tijela / Žaneta Baršić-Schneider
Bibliografija: 24 jed. - Abstract.


Novi oblici i izvori informacija u Zbirci službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : nužnost stalnoga stručnog usavršavanja knjižničkog osoblja i korisnika / Irena Pilaš, Blaženka Peradenić-Kotur
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 7 jed. - Abstract.


Istraživanje potreba diplomiranih bibliotekara za dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem u području informacijskih tehnologija / Aida Slavić. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 8 jed. - Abstract.


Suvremena kretanja u obrazovanju i obrazovanje informacijskih stručnjaka / Jadranka Lasić-Lazić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 8 jed. - Abstract.


Stručno znanje i kako ga steći / Dorica Blažević. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 8 jed. - Abstract.


Nove tehnologije u narodnim knjižnicama : CD-ROM i Internet : iskustva knjižničara Gradske biblioteke Rijeka / Marija Šegota-Novak, Milka Šupraha-Peršić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 5 jed. - Abstract.


Knjižničarska djelatnost Županije dubrovačko-neretvanske u zrcalu lokalnog tiska / Zorka Paradžik. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Str. 75-78: Bibliografija objavljenih radova u serijskim publikacijama : (1990.-1995.). - Abstract.


Studij bibliotekarstva na Pedagoškom fakultetu u Osijeku : da ili ne? / Vera Erl, Kornelija Petr
30. skupšina Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 5 jed. - Abstract.


Knjižničari i društvo : status knjižničara kao pokazatelj stava društva prema struci / Dubravka Kunštek
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 9 jed. - Abstract.


Knjižnično osoblje u narodnim knjižnicama u Županiji karlovačkoj / Nada Eleta
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 7 jed. - Abstract.


Kako zavičajnu zbirku učiniti vidljivom : primjer suradnje narodne i srednjoškolske knjižnice na popularizaciji zavičajne zbirke / Ljiljana Ernečić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 3 jed. - Abstract.


Poduka pripravnika : prvi korak u stalnom stručnom usavršavanju / Aleksandra Malnar. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 7 jed. - Abstract.


Knjižničarska struka u svjetlu novih informacijskih tehnologija / Jadranka Stojanovski, Daniela Sraga
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 11 jed. - Abstract.


Knjižnica i društvo : (ne)promjenljivost knjižnica / Josip Stipanov
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 17 jed. - Abstract.


Knjižničarstvo danas : društvena važnost, ugled i status / Davorka Pšenica, Slobodanka Radovčić. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 5 jed. - Abstract.


Odnos lokalne samouprave u Županiji varaždinskoj prema narodnim knjižnicama : s posebnim osvrtom na razvitak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin / Marijan Kraš. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.1996. - Bilješka na kraju teksta. - Abstract.


Stalno stručno usavršavanje knjižničarskog osoblja u Republici Hrvatskoj / Tatjana Aparac, Aleksandra Malnar, Dubravka Stančin-Rošić. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke iza teksta ; bibliografija: 10 jed. - Abstract.


Bibliotekarska djelatnost i bibliotečna znanost : obrazovanje za rad i obrazovanje za razvoj djelatnosti / Mira Mikačić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Abstract.


Stalno stručno usavršavanje i usavršavanje bibliotekara-informatora / Marina Mihalić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 16 jed. - Abstract.


Školovanje knjižničara u Hrvatskoj / Aleksandra Horvat. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 20 jed. - Abstract.


Profesionalni atributi in status knjižničarjev v Sloveniji / Jože Urbanija, Melita Ambrožič. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Abstract.


Continuing education : lifelong learning - open learning : new initiatives for libraries / Elisabeth Simon
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.


Obučavanje knjižničara za korištenje novih tehnologija : kako čitati multimediju / Jadranka Slobođanac
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 3 jed. - Abstract.


Odnos s javnošću : izazov knjižničarskoj struci / Dijana Sabolović-Krajina
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 4 jed. - Abstract.


Knjižničari u procjepu obrazovne i informacijske funkcije / Ljiljana Sabljak
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 11 jed. - Abstract.


Potrebe za trajnom izobrazbom medicinskih knjižničara / Jelka Petrak, Mladenka Bekavac, Željko Kušter. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 3 jed. - Abstract.


Knjižničarska profesija u Bosni i Hercegovini u poslijeratnim uvjetima / Neda Ćukac
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 3 jed. - Abstract.


Dostignuća teorije i prakse stalnog stručnog usavršavanja u svijetu / Dubravka Stančin-Rošić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 15 jed. - Abstract.


Novi profili knjižničarskih stručnjaka : mogući oblici stalnog stručnog usavršavanja / Višnja Čanjevac
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 7 jed. - Abstract.


Suradnja knjižnice i društvene zajednice na promicanju zavičajne baštine / Tatjana Grbin, Milojka Skokandić
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografija: 2 jed. - Abstract.


Obostrana odgovornost knjižničara i društvene zajednice prema korisnicima : primjer Knjižnice „B. Adžija“ / Alemka Belan-Simić, Mirjana Vujić. - : Graf. prikazi
Bibliografija: str. 88. - Summary.


Osvrt na školovanje knjižničara u Osijeku od 1977. do 1990. godine / Ljuba Radman
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Abstract.


Recepcija knjižničarske djelatnosti u Splitu : analiza napisa u splitskoj periodici 1990.-1995. / Ivanka Kuić. - : Ilustr.
30. skupština Hrvatskog bibliotekarskog društva, Primošten, 26-28.9.1996. - Str. 66-70: Bibliografija članaka o knjižničarstvu u analiziranim splitskim periodičkim publikacijama. - Bilješke na kraju teksta ; bibliografija: 6 jed. - Abstract.