God.33 (1990), 1/4 [Vjesnik bibliotekara Hrvatske : [tromjesečni časopis]
Godina izdavanja
1992
Građa
serijska publikacija

Vjesnik bibliotekara Hrvatske : [tromjesečni časopis / glavni i odgovorni urednik Matko Rojnić]. - Zagreb : Društvo bibliotekara Hrvatske, 1950- .. - ; 24 cm
Od god.1,br.1/3(1950)-god.16,br.3/4(1970) nakladnik: Društvo bibliotekara Hrvatske ; od god.17,br.1/2(1971)-god.39,br.3/4(1996) nakl.: Hrvatsko bibliotekarsko društvo ; od god.40,br.1/2(1997) nakl.: Hrvatsko knjižničarsko društvo. - Resumes ; Summaries. - Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 1(1950)-30(1987) / uredila Nada Gomerčić, u god.35, br.1/2(1992). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 31(1988)-35(1992) / priredio Zoran Bulbuk, u god.36,br.1/4(1993). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 36(1993)-40(1997) / priredio Zoran Bulbuk, u god.41,br.1/4(1998). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 41(1998)-45(2002) / Jelica Leščić, u god.46,br.1/2(2003). Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske : 46(2003)-50(2007) u god.51,br.1/4(2008). - Izlazi tromjesečno. - polugodišnje.
20302358524
1/4. - 1992


Još ponešto o referentnoj zbirci / Olga Turina
Bibliografija: 6 jed.


Europska iskustva s uporabom CD-ROM-a kao nosioca bibliografskih podataka / Tanja Buzina
Diplomski rad. - Bibliografija: 6 jed. - Summary.


Velimir Deželić i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu / Mladen Deželić. - : Ilustr.
Bibliografija: 6 jed. - Summary.


Sveučilišna biblioteka i znanstveni komunikacijski sustav / Dora Sečić
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 10 jed.


Nabavna politika kao pokazatelj odnosa između sveučilišnih (fakultetskih) biblioteka i Nacionalne i sveučilišne biblioteke <u Zagrebu> / Gajo Peleš
Međunarodni stručno-znastveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Summary.


Biblioteka Pedagoškog fakulteta Osijek u funkciji znanstvenoistraživačkog rada : na primjerima znanstvenoistraživačkih projekata / Vera Erl
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990.


Austrian university libraries in the infrastructure of science / Sigrid Reinitzer
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.


Applicatiion of new technologies in the university libraries / Maristella Agosti. - : Ilustr.
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 11 jed. - Sažetak.


Visokoškolsko obrazovanje i sveučilišne biblioteke / Zorka Paradžik
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990.


Baza podataka za poslovno upravljanje : jezgra informacijske mreže / Davorka Pšenica
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 9 jed.


University libraries and knowledge transfer : automation as a new organizational language / Francesco Favotto, Giovanni Capodaglio. - : Ilustr.
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 6 jed. - Sažetak.


Sveučilišni bibliotečni sustavi u teoriji i praksi / Tatjana Aparac-Gazivoda
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 14 jed. - Summary.


Prikaz i analiza stanja univerzitetskih biblioteka u Bosni i Hercegovini i njihovo uključivanje u Sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije (SNTIJ) / Neda Ćukac
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990.


Obrazovanje studentske korisničke populacije u visokoškolskim medicinskim bibliotekama / Jelka Petrak
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 4 jed.


Modernizacija knjižničnog poslovanja uvođenjem računalne opreme u znanstvene knjižnice / Sonja Bulešić
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 4 jed.


Nacionalne biblioteke u vrijeme promjena : Međunarodni seminar u Yorku, 29. travnja - 11. svibnja 1990 / Tatjana Aparac-Gazivoda. - : Ilustr.


PEDESET šesto zasjedanje

56. zasjedanje Međunarodne federacije bibliotekarskih društava i ustanova, Stockholm od 18. do 24. kolovoza, 1990.
Sadrži: Sekcija za nacionalne biblioteke ; Sekcija za sveučilišne i ostale općeznanstvene biblioteke ; Sekcija za serijske publikacije ; Okrugli stol za novine / Dora Sečić. Odsjek za specijalne biblioteke / Dubravka Stančin-Rošić. Odsjek za knjižnice koje opslužuju građanstvo / Đurđa Mesić. Sekcija za katalogizaciju / Dorica Blažević. Sekcija za bibliografiju / Danijela Živković. Sekcija za klasifikaciju i predmetno označivanje / Mira Mikačić.


Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835-1940/ glavni urednik Petar Rogulja. Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982-1990. Knj. 1: A-BEL - 1982. do Knj. 15: NAR-OŽ - 1990 : <prikaz> / Tatjana Blažeković
Sadrži i Bibliografiju napisa o "Građi za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835-1940", Zagreb, 1982-1991.


Biblioteke OOUR-a Prirodoslovni odjeli Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1987-1989 / Ljiljana Bajs... [et al.]
Međunarodni stručno-znanstveni skup "Sveučilišne biblioteke i prijenos znanja", Lovran, 22-24.11.1990. - Bibliografija: 3 jed.


Rogulja, Petar: Hrvatska nacionalna bibliografija i Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1989 : <prikaz> / Tatjana Blažeković