Hrvatska revija : dvomjesečnik Matice hrvatske / urednik Branimir Livadić ; Vladimir Kirin. - Zagreb : Matica hrvatska, 1928- .. - : Ilustr. ; 27 cm
Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997). - Usporedni nasl.: Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata. - Promjene podnaslova. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997). - Od god.12(1928) mjesto izdavanja: Zagreb; od god.1(1951): Buenos Aires; od god.16(1966): Pariz; od god.17(1967): Muenchen; od god.281(1978)-god.40,sv.4(1990): Muenchen i Barcelona. - Ne izlazi 1946-1950. - Sadrži: Prilog Hrvatske revije u god.6,br.8-12(1933), god.7,br.1-2(1934), god.9,br.2(1936), god.10,br.3-5,7,10(1937), god.12,br.7(1939). - Bibliografija Hrvatske revije 1951-2000. - god.50, br.4(prosinac 2000). - Bibliografija Hrvatske revije 1951-2000., u 2003. - Od god.1(1928)-god.17(1944) predmetna kazala u posljednjem broju godišta. - Izlazi dvomjesečno. - mjesečno. - četvrtgodišnje.
3500003824
3. - 2003


Genetika u srednjovjekovnim klaustrima / Tatjana Buklijaš. - : Ilustr.


Sveci zaštitnici od bolesti u Istri / Velimir Cindrić. - : Ilustr.
Bilješke na kraju teksta.


Nelipići, Šubići i legende / Zvonko Madunić. - : Ilustr.


Iz prošlosti hrvatske zajednice u Bačkoj : povijesna problematika usporene nacionalne integracije bačkih Hrvata-Bunjevaca / Krešimir Bušić. - : Ilustr.


Simfonija velegrada : ili kako je sociolingvistika postala stroga znanost / Filip Hameršak. - : Ilustr.


Goranov Lukovdol / Lucija Benyovsky. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.


Kakvoća našeg mora : eutrofikacija priobalnog mora Republike Hrvatske / Robert Precali. - : Ilustr.
Bibliografija: 5 jed.


Krivotvoreni novac / Vladimir Geiger. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 53.


Hrvatska pučka stranka / Zlatko Matijević. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 88-89.