Hrvatska revija : dvomjesečnik Matice hrvatske / urednik Branimir Livadić ; Vladimir Kirin. - Zagreb : Matica hrvatska, 1928- .. - : Ilustr. ; 27 cm
Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997). - Usporedni nasl.: Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata. - Promjene podnaslova. - Dvostruka numeracija brojeva od god.3,sv.3=11(1953)-god.47,sv.3/4=187(1997). - Od god.12(1928) mjesto izdavanja: Zagreb; od god.1(1951): Buenos Aires; od god.16(1966): Pariz; od god.17(1967): Muenchen; od god.281(1978)-god.40,sv.4(1990): Muenchen i Barcelona. - Ne izlazi 1946-1950. - Sadrži: Prilog Hrvatske revije u god.6,br.8-12(1933), god.7,br.1-2(1934), god.9,br.2(1936), god.10,br.3-5,7,10(1937), god.12,br.7(1939). - Bibliografija Hrvatske revije 1951-2000. - god.50, br.4(prosinac 2000). - Bibliografija Hrvatske revije 1951-2000., u 2003. - Od god.1(1928)-god.17(1944) predmetna kazala u posljednjem broju godišta. - Izlazi dvomjesečno. - mjesečno. - četvrtgodišnje.
3500003824
3. - 2005


Virtouz pejzažnog slikarstva / Ante Vranković. - : Ilustr.


Duboka vala i mandrač ispred Katedrale / Zvonko Madunić. - : Ilustr.


Lički i primorski Bunjevci / Željko Holjevac. - : Ilustr.
Tematski br.: Bunjevačke teme.


Riba za gurmane i ratove / Velimir Cindrić. - : Ilustr.
Bilješke na kraju teksta.


Povijesne orgulje : orguljar Caspar Fischer / Damir Stanić. - : Ilustr.
Bilješke na kraju teksta.


Hrvati u Vojvodini : aktualni trenutak / Tomislav Žigmanov. - : Ilustr.
Tematski br.: Bunjevačke teme. - Bilješke na kraju teksta.


Čašćeni Florijan i osporavani Stjepan Kralj / Marica Karakaš. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 84.


Kralj Tomislav : prvoborac jugoslavenstva : u povodu osamdesete obljetnice obilježavanja tisućgodišnjice hrvatskoga kraljevstva / Zlatko Matijević. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 111.


Proslava 250. obljetnice doseljavanja veće skupine Bunjevaca : (1686-1936) / Stevan Mačković. - : Ilustr.
Tematski blok: Bunjevačke teme. - Bibliografija: 35 jed.


"Toplo gnjizdo ugodni razgovor - - -" : pučka kasina u Subotici 1878-1914 / Mirko Grlica. - : Ilustr.
Tematski blok: Bunjevačke teme. - Bibliografske bilješke na kraju teksta.


Hrvatska seljačka stranka u Bačkoj : 1918-1941 / Robert Skenderović. - : Ilustr.
Tematski blok: Bunjevačke teme. - Bibliografija: 26 jed.


Partizanska štampa 1945. / Lucija Benyovsky. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.