Pomoć sv. Ante od Paduve u sinjskoj krajini / Vice Vuković
Godina izdavanja
1933
Napomena
Bibliografske bilješke uz tekst.
Jezik
hrvatski
Građa
Članakčlanak

Pomoć sv. Ante od Paduve u sinjskoj krajini / Vice Vuković. // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 29 (1933), 1, str. 239-240