2010, 1 [Portal : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda]
Godina izdavanja
2010
Građa
serijska publikacija

Portal : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda / [urednici Višnja Bralić, Luka Bekić]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2010- .. - : Ilustr. ; 30 cm
Promjene urednika. - Prilog CD-ROM. - Izlazi godišnje.
200446724
1. - 2010


Istraživački radovi na kazuli 15. stoljeća iz Motovuna = Research work on a 15th c. chasuble from Motovun / Sandra Lucić Vujičić. - : Ilustr.
Bilješke: str. 97. - Summary.


Voštani i uljni zaštitni slojevi na srednjovjekovnim zidnim slikama u Hrvatskoj = Protective coatings of wax and oil on medieval wall paintings in Croatia / Ivan Srša. - : ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 25-29.


Tri faze zidnih slika ljetnikovca Sorkočević u Rijeci Dubrovačkoj = Three phases of wall paintings in the Sorkočević villa in Rijeka Dubrovačka / Veronika Šulić. - : ilustr.
Bilješke: str. 42-43. - Summary.


Istraživanje Kursalona u Lipiku = Research of the Kursalon in Lipik / Petar Puhmajer. - : ilustr.
Summary. - Summary. - Bilješke: str. 59-61.


Nastanak teorije restauriranja Camilla Boita = Genesis of Camillo Boito's theory of restoration / Marko Špikić. - : Ilustr.
Summary. - Summary. - Bilješke: str. 70-71.


Istraživanje oltarne slike "Sacra Conversazione" Bernardina Licinija iz crkve Sv. Franje Asiškog u Krku = Exploration of the altar painting "Sacra Converzatione" by Bernardino Licinio from the church of St. Francis in Krk / Ana Rušin Bulić. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 106.


Konzervatorsko-restauratorski radovi na rodoslovlju obitelji Ohmučević / Andreja Dragojević. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 115-116.


. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 115-116.


. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 140-142.


. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 148-149.


. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 158-160.


"Krist pada pod križem" iz Strossmayerove galerije u Zagrebu: crtica iz povijesti restauriranja baroknog slikarstva u Hrvatskoj = "Christ Falls under the Cross" from the Zagreb Strossmayeer Gallery: a glimpse into the history of baoque painting in Croatia / Višnja Bralić, Pavao Lerotić. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 172-173.


Glavni oltar crkve Sv. Nikole u Jasenovcu = Main altar in the parish church of St. Nicholas in Jasenovac / Vesna Šimičić. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 190-192.


Problemi sanacije donje zone oltara sv. Barbare u crkvi Uznesenja Marijina u Kloštar Ivaniću = Problems with the repairs of the lower zone of the altar of St. Barbara in the church of the Assumption of the Virgin Mary in Kloštar Ivanić / Iva Koci. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 200.


Četiri restaurirane kaljeve peći iz Požege = Four restoerd tile stoves from Požega / Suzana Kolić Gunjača, Siniša Cvetković. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 212-213.


Problematika konzerviranja i restauriranja slike "Malapija" Eugena Fellera = Problems relating to the conservation of the painting "Malampija" by Eugen Feller / Tanja Vukmanić. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke: str. 225.


Arheološka istraživanja na prostoru antičke uljare u uvali Marić (Porto Marricio) kod Barbarige = Archaeological survey in the territory of the Roman oil factory in Marić Bay (Porto Marricio) near Barbariga : Ranocarski gospodarski kompleks - utičište kasnoantičkog stanovništva / Josip Višnjić, Luka Bekić, Ivica Pleština. - : Ilustr.
Summary. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 257-259.


Konzervatorsko-restauratorski radovi na keramičkim dolijama s lokaliteta Krvavići-Boškina = Conservation-restoration works on ceramic dolia from the site of Krvavići-Boškina / Mladen Pešić. - : Ilustr.
Summary. - Bibliografija: str. 267.


Konzervatorsko-restauratorski zahvati na fibuli od bakrene slitine i željeznom nožu s lokaliteta Jokine i Duševića Glavice u Krnezi = Conservation-restoration works on a copper-alloy fibula and an iron knife from the sites of Jokina Glavica and Duševića Glavica at Krneza / Antonija Maletić. - : Ilustr.
Summary. - Bibliografija: str. 273.


Obnova Buvininih vratnica 1908. godine = Renovation of Buvina door in 1908 / Franko Ćorić, Zlatko Jurić. - : Ilustr.
Bilješke: str. 85-87. - Summary.