God.30 (2006) [Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu]
Godina izdavanja
2006
Građa
serijska publikacija

Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu = Papers of the Institute of Art History, University of Zagreb / [glavni i odgovorni urednik Josip Stošić]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1972- .. - ; 34 cm
Od god.18(1994) usp. nasl.: Journal of the Institute of History of Art; od sv.41(2017) usp. nasl.: Journal of the Institute of Art History. - Urednik se mijenja. - Ne izlazi 1973-1982. - Format se mijenja. - Izlazi polugodišnje.
20303676024
30. - 2006


Military Orders between Sava and Drava Rivers - Sculpture / Vladimir Petar Goss. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.


Sanatorij u Klaićevoj ulici u Zagrebu - djelo arhitekta Ignjata Fischera / Marina Bagarić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Aspekti grafičkog izraza Milenka Gjurića u kontekstu njegova vremena / Mirela Ramljak Purgar. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Predela "Iskušenje svetoga Antuna Pustinjaka" Niccoloa di Pietra Gerinija u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu / Ljerka Dulibić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Između Pittonija i Piazette : prijedlog za Angela Trevisanija na Silbi / Višnja Bralić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


[art of relic cults in trecento Venice : Corpi sancti as a pictorial motif and artistic motivation. The]

The art of relic cults in trecento Venice : Corpi sancti as a pictorial motif and artistic motivation / Ana Munk. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.


Sekvenca secesije - arhitekt Lav Kalda / Darja Radović Mahečić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Radovi hrvatskih arhitekata u časopisu Wiener Bauhütte / Dragan Damjanović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Četiri crteža za katalog djela Girolama da Santa Croce / Ivana Čapeta. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Slikar Filippo Naldi / Radoslav Tomić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Prilog poznavanju rimskog zlatarstva u Dubrovniku / Vinicije B. Lupis. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Ugarske kiparske radionice i rensansa u sjevernoj Hrvatskoj / Milan Pelc. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Oporuka Pelegrine, Petra i Koriolana Cipika / Ivo Babić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.


Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani / Predrag Marković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta.


Pula - K. u. K. slika grada / Jagoda Marković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Doprinos slikarskom opusu Giovannija Battiste Augustija Pitterija : Otajstva Presvetog Ružarija u Sutomišćici na otoku Ugljanu i arhivska istraživanja / Bojan Goja. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Slikarska djela Ivana Krstitelja Rangera na pjevalištu crkve u Lepoglavi : (1735.-1737.) / Sanja Cvetnić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901.-1944.) / Ivana Haničar Buljan. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.