Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja = scientific multidisciplinary research journal / [odgovorni urednik, editor-in-chief Dragutin Feletar]. - Samobor : Meridijani, 2002- .. - : ilustr. ; 29 cm
Vol.1,br.1(2002) izdavač: "Hrvatski zemljopis". - Opis prema vol.4(2005), 7. - Izlazi dva puta godišnje.
9405416724
1. - 2002


Partnerships, networks, alliances : new strategic opportunities for Croatian firms / Darko Tipurić, Goran Markulin. - : Ilustr.
Bibliografija: 18 jed. - Sažetak.


Osobno, promotivno i elektronički posredovano komuniciranje s korisnicima u knjižnici / Danijela Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 44 jed. - Summary.


Čakovečka knjižnica Nikole Zrinskog : u prigodi 340. obljetnice nastanka Zriniane / Zvonimir Bartolić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Was Janus Pannonius (1434-1472) actually born in Komarnica, Podravina? / Hrvoje Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.


Opće političke i vojničke prilike u Podravini : (1527. - 1765.) / Dragutin Pavličević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Die Festung Novi Zrin im europaeischen Kontext : (1661-1664) / Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary ; sažetak.


Gospodarsko-socijalne prilike u Virju od 1929. do 1941. godine / Mira Kolar-Dimitrijević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Promjene u prostornom rasporedu naseljenosti Koprivničko-križevačke županije : s osobitim osvrtom na razdoblje od 1991. do 2001. godine / Dragutin Feletar. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jed. - Summary.