Marko Polo u književnim djelima / Živan Filippi
Autor
Filippi, Živan
Godina izdavanja
1995
Napomena
Tematski blok: Marko Polo, 700 godina puta svile.
 
Bibliografija: 17 jed.
Jezik
hrvatski
Građa
Članakčlanak

Filippi, Živan

Marko Polo u književnim djelima / Živan Filippi. // Dubrovnik : časopis za književnost, nauku i umjetnost ,6 (1995), 4, str. 31-48