God.55 (2008), 7/8=650/651 [Čovjek i prostor : arhitektura, kiparstvo, slikarstvo i primijenjena umjetnost]
Godina izdavanja
2008
Građa
serijska publikacija

Čovjek i prostor : arhitektura, kiparstvo, slikarstvo i primijenjena umjetnost / [glavni i odgovorni urednik Zvonimir Marohnić]. - Zagreb : "Arhitekt", zadruga Društva arhitekata Hrvatske, 1954- .. - ; 22-48 cm
Promjene podnaslova. - Dvostruka numeracija brojeva od god.19,br.1=226(1972); druga teče od početka izlaženja publikacije. - Od 2012. godine pojedini brojevi izlaze u elektroničkom izdanju. - God.60,br.1/8=704/711(2013) nisu izašli. - Summaries. - Izlazi mjesečno.
3501268624
7/8=650/651. - 2008


In memoriam: Grozdan Knežević / Ljubomir Miščević. - : Ilustr.


Kilometar znanja = Science mile / voditelj projekta Projektne grupe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tihomir Jukić ; asistenti Ivona Jerković, Marina Smokvina ; studenti Nikolina Muža, Ela Prižmić, Ivo Pintarić, Tihana Vučić. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Isječci Zelenog kampusa = Fragments of a Green Campus / voditelj projekta Projektne grupe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tonči Žarnić ; asistent Vjera Bakić ; studenti Dario Crnogaća, Mario Furčić, Marko Padovan. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Strategija kolonizacije = Colonization strategy / voditelj projekta Projektne grupe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Hildegard Auf-Franić ; asistenti Mia Roth, Vanja Rister ; studenti Josipa Barićević, Fani Frković, Iskra Kirin. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Neutelings Riedijk: "Volimo miris svježeg cementa ujutro" = Neutelings Riedijk: "We love the smell of fresh cement in the morning" / piše Sanja Jerković ; fotografija Daria Scagliola & Stijn Brakkee. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Ovladavanje generičkim = Mastering the generic / piše Maroje Mrduljaš ; fotografija Damir Fabijanić. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Velike stvari za mala mjesta = Big things for small places / piše Jugo Jakovčić ; fotografija Renco Kosinožić. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Izložba kao scena = Exibition as stage set / piše Snješka Knežević ; fotografija Filip Beusan. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Zgrada za Papu = A building for a Pope / piše Hans Ibelings ; fotografija Sandro Lendler. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Intuitivno i subjektivno : Suvremena hrvatska arhitektura - testiranje stvarnosti, Maroje Mrduljaš, Vedran Mimica, Andrija Rusan : [prikaz] / piše Renata Margaretić Urlić. - : Ilustr.


Kjetil Thorsen: Arhitektura dobra za ljude = Kjetil Thorsen: Architecture at the human scale / razgovarala Branimira Lazarin ; fotografija Jiri Havran. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Green carpet / piše Maroje Mrduljaš ; fotografija Ivana Vučić. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Trojanski konj = Trojan horse / piše Ivan Rupnik. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Estetika postindustrijskog društva = The aeshetics [i. e. aesthetics] of postindustrial society / piše Vjera Bakić. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku.


Priča iz povijesti / piše Vanja Rister. - : Ilustr.
Tematski blok: Kampus Borongaj.


Šira prostorna situacija / piše Nives Mornar. - : Ilustr.
Tematski blok: Kampus Borongaj.


Razmatranja o novom zagrebačkom kvartu znanja / piše Karin Šerman. - : Ilustr.
Tematski blok: Kampus Borongaj.


Borongaj i prostorne teme Sveučilišta / piše Bojan Baletić. - : Ilustr.
Tematski blok: Kampus Borongaj.


In memoriam: Zoran Kodrnja / Nikola Radeljković. - : Ilustr.


In memoriam: Ivica Žerjavić / Dražen Juračić. - : Ilustr.


Fiksni i fleksibini krajolici = Fixed and flexible landscapes / voditelj projekta Projektne grupe Arhitektonskog fakulteta ETH Zürich Kerstin Höger ; asistenti Kristina Careva, Rene Lisac ; studenti Arianne Allemann, Celine Soley Suter, Anja Kostanjšak. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Urbanističke težnje velikog istraživačkog sveučilišta 21. stoljeća = Urban ideals of major 21st century research university / voditelji projekta Projektne grupe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta Harvard Peter Rose, Eve Blau ; asistenti Miks Karklins, Gorana Banić ; studenti Justin Cook, Joshua Dannenberg. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Višestruke ideje kampusa 21. stoljeća: Neka promišljanja o relevantnosti američkih modela i iskustva = The multiple logics of the 21st century campus: Some thoughts on the relevance of American models and experience / piše Eve Blau. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Sto hektara čistog potencijala = 100 hectares of pure potential / piše Ivan Rupnik. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj.


Koncept umreženja = Networking concept / piše Kerstin Höger. - : Ilustr.
Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. - Tematski blok: Kampus Borongaj. - Iz: Kerstin Höger, Kees Christiaanse, Kampus i grad: Urbanističko oblikovanje za društvo znanja, Zürich, gta Verlag, 2007.


Arhitekt kao javni intelektualac : Dubrovačke pouke arhitekta Nevena Šegvića, Andrej Uchytil, UHA, Zagreb, 2007. : [prikaz] / piše Maroje Mrduljaš. - : Ilustr.