God.34 (2010) [Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu]
Godina izdavanja
2010
Građa
serijska publikacija

Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu = Papers of the Institute of Art History, University of Zagreb / [glavni i odgovorni urednik Josip Stošić]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1972- .. - ; 34 cm
Od god.18(1994) usp. nasl.: Journal of the Institute of History of Art; od sv.41(2017) usp. nasl.: Journal of the Institute of Art History. - Urednik se mijenja. - Ne izlazi 1973-1982. - Format se mijenja. - Izlazi polugodišnje.
20303676024
34. - 2010


Povodom restauracije renesansnog raspela iz Eufrazijane / Ivan Matejčić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Vrijeme spomenika. Skulpturalni, arhitektonski, urbanistički i drugi načini obilježavanja Domovinskog rata / Sandra Križić Roban. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Doprinos Imbre I. Tkalca (i G. B. Cavalcasellea) formiranju zbirke biskupa J. J. Strossmayera / Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Doprinos Imbre I. Tkalca (i G. B. Cavalcasellea) formiranju zbirke biskupa J. J. Strossmayera / Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Zagreb Cathedral's reliquary bust of Saint Stephen the King : the context of its commission and its attribution / Daniel Premerl. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Relikvijar Presvete krvi Kristove u bazilici Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji - djelo zlatarskog majstora Evanđelista Vidulova iz Zadra / Donal Cooper, Marijana Kovačević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Prijedlog za Vincenza Scamozzija - projekt za dogradnju splitske ktedrale / Vladimir Marković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Zadarsko poprsje providura Giangiacoma Zanea - prijedlog za Tripuna Bokanića / Laris Borić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


"Majstor koljanskog pluteja" u stilskom razvrstavanju predromaničke skulpture iz Galovca kod Zadra / Ivan Josipović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Nikola Mašić i talijansko slikarstvo ottocenta / Ivana Rončević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Nova djela Jacopa Contieria u Dalmaciji / Damir Tulić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Dva priloga za baroknu umjetnost u Boki kotorskoj / Radoslav Tomić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Dva raspela Andree Fosca na Hvaru / Igor Fisković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Sakristija šibenske katedrale: ugovor, realizacija i rekonstrukcija / Predrag Marković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Tijak protiv Babića : o obilježavanjima ideoloških razilaženja u hrvatskoj umjetnosti početkom tridesetih godina 20. stoljeća / Petar Prelog
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine / Dragan Damjanović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Arhitektura Zagrebačkog zbora od 1910. do 1935. / Marina Bagarić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


Izložba Deutscher Werkbunda Film und Foto na zagrebačkoj Mađunarodnoj fotografskoj izložbi i hrvatska fotografija početkom 1930-ih / Lovorka Magaš. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Summary.


[decade of freedom, hope and lost illusions. : Yugoslav society in the 1960s as a frame work for New Tendencies. A]

A decade of freedom, hope and lost illusions. : Yugoslav society in the 1960s as a frame work for New Tendencies / Ljiljana Kolešnik. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke na kraju teksta. - Sažetak.