2012, 2 [Ars adriatica : časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru]
Godina izdavanja
2012
Građa
serijska publikacija

Ars adriatica : časopis Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru = journal of the Department of Art History, University of Zadar / [glavni i odgovorni urednik Pavuša Vežić]. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti, 2011- .. - : Ilustr. ; 27 cm
Izlazi godišnje.
97400002424
2. - 2012


Crkva Sv. Nikole u Puli (nekad posvećena Sv. Mariji) / Ivan Matejčić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Između originalnosti i epigonstva - slučaj Šime Dujmovića, kipara u Meštovićevoj sjeni / Vinko Srhoj. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Oltar Sv. Jeronima u crkvi Sv. Šime u Zadru i radionica Bettamelli / Bojan Goja. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Matrikula bratovštine Gospe od Umiljenja i Sv. Ivana Krstitelja u Znanstvenoj knjižnici u Zadru / Emil Hilje. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Majstor mirenja, spajanja i kombinacija suprotnosti / Ivica Župan. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Prilog poznavanju rane faze u kiparstvu Stipe Sikirice / Dragana Modrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Slikar Filippo Naldi (II) / Radoslav Tomić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Lopudski oltari Miha Pracata / Igor Fisković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Krčki kipovi majstora iz Campsine radionice / Gordana Sobota Matejčić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Hvarski Arsenal u kontekstu ostalih mletačkih arsenala / Andrej Žmegač. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja / Marijan Bradanović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Raspeće-relikvijar kod Male braće u Dubrovniku / Nikola Jakšić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Kaštel Sv. Mihovila na otoku Ugljanu / Sofija Sorić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Dalmatinski šeterolisti - sličnosti i razlike / Pavuša Vežić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Neobrađene fotografije Ive Petriciolija iz ostavštine Zbirke Petricioli / Suzana Valenta. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Medijacijska funkcija umjetničke kritike između povijesti i suvremenosti / Nataša Lah. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Iluminirani psaltir 15. stoljeća zadarskih franjevaca / Nikola Jakšić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Hylographia : (De Admoinistrando Imperio, 29/280) / MIlenko Lončar, Marija Mariola Šarić
Bibliografske bilješke i bibliografija na kraju teksta. - Summary.