Ascendere historiam : zbornik u čast Milana Kruheka / priredili Marija Karbić ... [et al.]
Ascendere historiam : zbornik u čast Milana Kruheka / priredili Marija Karbić ... [et al.]
Ostali autori
Karbić, Marija [priredila]
Nakladnik
Materijalni opis
678 str. : ilustr. ; 25 cm
Nakladnički niz
Biblioteka Hrvatska povjesnica - zbornici radova
Napomena
Bibliografske bilješke uz svaki rad.
 
Summaries.
Klasifikacijska oznaka
94(497.5) Povijest Hrvatske
Sadrži
Povjesničar Milan Kruhek : (Zamlača kraj Vidovca, 28. XII. 1940.) / Ivan Majnarić. str. 11-13

AutorMajnarić, Ivan
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Bibliografija Milana Kruheka / Ivan Majnarić, Hrvoje Kekez. str. 15-26

AutorMajnarić, Ivan
Ostali autoriKekez, Hrvoje
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Codex Corbaviensis / Ivan Botica, Tomislav Galović. str. 29-40

AutorBotica, Ivan
Ostali autoriGalović, Tomislav
NapomenaSummary.
Bibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Podjela kastruma u vlastelinstva Greben krajem 14. stoljeća: neki aspekti unutarnjeg razvoja svjetskoga vlastelinstva / Mario Kevo, Ana Novak. str. 41-65

AutorKevo, Mario
Ostali autoriNovak, Ana, povjesničarka
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Grebengrad <Novi Marof> - 14. st.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pripadnici plemićke zajednice iz Klokoča na zagrebačkom Gradecu u 15. stoljeću: Primjer uloge sitnoga plemstva u formiranju urbanih elita / Bruno Škreblin. str. 67-80

AutorŠkreblin, Bruno
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Petar Tarnok od Mačkaša (de Machkas), kapetan Senjske kapetanije (1486.-1492.) / Vedran Klaužer. str. 81-94

AutorKlaužer, Vedran
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Doseljenici i stranci iz Hrvatske, Slavonije i istočno-jadranskih komuna u kasnosrednjovjekovnom Poreču / Zoran Ladić. str. 95-112

AutorLadić, Zoran
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Dva pokušaja preotimanja prihoda operarije katedrale iz druge polovine 15. stoljeća: primjeri Zadra i Trogira / Jadranka Neralić. str. 113-126

AutorNeralić, Jadranka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Beneficij biskupa Vida Ostojića / Vinicije B. Lupis. str. 127-142

AutorLupis, Vinicije
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Srenjovjekovni pečat grada Skradina / Ante Birin. str. 143-150

AutorBirin, Ante
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prilog poznavanju socioekonomskog razvoja ivanećkoga i viničkoga kraja (prostora nekadašnjega Gornjeg polja) u srednjem i ranom novom vijeku / Hrvoje Petrić. str. 153-166

AutorPetrić, Hrvoje
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Razvijenost alodijalnoga gospodarstva na slavonskim vlastelinstvima sredinom 18. stoljeća / Milan Vrbanus. str. 167-185

AutorVrbanus, Milan
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Poredbeno istraživanje Sretna grada Frane Petrića i Kućnika Josipa Stjepana Reljkovića / Zlata Živaković Kerže. str. 187-195

AutorŽivaković-Kerže, Zlata
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski vojnici u posljednjim danima Mletačke Republike - kapetan Nikola Bolica i njegovi Fanti oltramarini / Lovorka Čoralić, Maja Katušić. str. 197-208

AutorČoralić, Lovorka
Ostali autoriKatušić, Maja
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Osmanski zapovjednici i struktura osmanske i habsburške vojske na hrvatskom dijelu krajišta (prema špijunskim izvještajima iz 1570-ih) / Nataša Štefanec. str. 209-227

AutorŠtefanec, Nataša
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Izjvešće križevačkog pukovnika Johanna Josepha Herbersteina o Svidničkoj (Marčanskoj) biskupiji iz 1666. godine / Zlatko Kudelić. str. 229-247

AutorKudelić, Zlatko
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicaMarčanska biskupija - povijest
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Građa za vojnu povijest u samostanskim kronikama i kanonskim vizitacijama 18. stoljeća / Maja Matasović, Tamara Tvrtković. str. 249-262

AutorRupnik-Matasović, Maja
Ostali autoriTvrtković, Tamara
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
O spisu Markantuna de Dominisa Hridi kršćanskoga brodoloma, tiskanom u Londonu 1618. godine / Robert Holjevac. str. 263-277

AutorHoljevac, Robert
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kulturni posrednici i kulturni transferi u ranom novom vijeku - janez Vajkard Valvasor i Pavao Ritter Vitezović / Zrinka Blažević. str. 279-299

AutorBlažević, Zrinka
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Dvorske dame izvan bečkog dvora: kako su kreirale društveno-političko ozračje ugarsko-hrvatskoga ranonovovjekovnog prostora? / Ivana Jukić. str. 301-314

AutorJukić, Ivana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Rod Tributinić - Evangelisti (Vangelisti) - starinom iz Jajca u središnjoj Bosni i njegov uspon u Dubrovniku od sredine 15. do početka 17. stoljeća / Marijan Sivrić. str. 315-325

AutorSivrić, Marijan
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća. Jedinstveni izvori za proučavanje povijesti hrvatskih državnih i nacionalnih simbola / Pálffy, Géza. str. 327-346

AutorPalffy, Geza
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Jacob Spon, George Wheler i jedna zadarska numizmatička zbirka iz 17. stoljeća / Ivan Mirnik. str. 347-356

AutorMirnik, Ivan
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Crkveno zvono sa sahat-kule u Sanskom Mostu u sjeverozapadnoj Bosni (crkvena zvona sa sahat-kula u Bosanskom ejaletu) / Ante Škegro. str. 357-368

AutorŠkegro, Ante
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pseudokašteli kraja 15. i prve polovine 16. stoljeća u obrani od Turaka / Zorislav Horvat. str. 371-398

AutorHorvat, Zorislav
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Hrvatska - 15/16. st.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Srednjovjekovne utvrde, gradine i gradišta na području Đakovštine - rekognosciranje i topografija lokaliteta / Zlatko Karač. str. 399-424

AutorKarač, Zlatko
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Đakovo <okolica> - srednji vijek - topografija
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Arheološka istraživanja Staroga grada Udbine (2008.-2012.) / Tatjana Kolak. str. 425-445

AutorKolak, Tatjana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Udbina - arheološka istraživanja
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Gornji grad kninske tvrđave / Krešimir Regan. str. 447-462

AutorRegan, Krešimir
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicafortifikacijska arhitektura - Knin - srednji vijek/novi vijek, rani
Knin - tvrđava
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Od bilješke jednog povjesničara do arheološkoga nalaza / Marina Šimek. str. 447-462

AutorŠimek, Marina
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Značaj i sudbina pakračke utvrde kroz povijest / Vijoleta Herman Kaurić. str. 497-518

AutorHerman Kaurić, Vijoleta
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Pakrac
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ostaci protuturskih utvrda u Hrvatskoj / Mira Kolar-Dimitrijević. str. 519-550

AutorKolar-Dimitrijević, Mira
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicautvrde, obrambene - Hrvatska - 15/18. st.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Karlovački generalat 1802. godine: ustrojstvo, naselja i stanovništvo / Željko Holjevac. str. 553-571

AutorHoljevac, Željko
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Slobodni pojedinci u slobodnom narodu Građanske i političke slobode i prava u hrvatskom tisku sredinom 19. stoljeća / Vlasta Švoger. str. 573-584

AutorŠvoger, Vlasta
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Anonimni bečki izvor o banskoj Hrvatskoj u doba prve vladavine Hrvatsko-srpske koalicije (1906.-1907.) / Stjepan Matković. str. 585-598

AutorMatković, Stjepan, povjesničar
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Dvije propovijedi nadarbine dr. Hosee Jacobija - Prilog povijesti hrvatsko-židovskih odnosa / Mato Artuković. str. 599-625

AutorArtuković, Mato
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Javno djelovanje Saveza komunista - Pokreta za Jugoslaviju u Hrvatskoj tijekom 1991. godine / Nikica Barić. str. 629-644

AutorBarić, Nikica
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prilog poznavanju rušenja katoličke župne crkve sv. Ivana Nepomuka u Glini / Jakša Raguž. str. 645-665

AutorRaguž, Jakša
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Predmetna odrednicaCrkva sv. Ivana Nepomuka (Glina) - uništavanje - 1991/1994.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Bibliografija radova o Karlovcu u Domovinskom ratu / Šimun Penava. str. 6467-678

AutorPenava, Šimun
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
Jezik
hrvatski
Standardni broj
ISBN 9789537840389
Građa
Knjigaknjiga

ASCENDERE historiam : zbornik u čast Milana Kruheka / priredili Marija Karbić ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. - 678 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica - zbornici radova)
Bibliografske bilješke uz svaki rad. - Summaries.
ISBN 9789537840389Bibliografija Milana Kruheka / Ivan Majnarić, Hrvoje Kekez


Dvorske dame izvan bečkog dvora: kako su kreirale društveno-političko ozračje ugarsko-hrvatskoga ranonovovjekovnog prostora? / Ivana Jukić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Prilog poznavanju socioekonomskog razvoja ivanećkoga i viničkoga kraja (prostora nekadašnjega Gornjeg polja) u srednjem i ranom novom vijeku / Hrvoje Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Kulturni posrednici i kulturni transferi u ranom novom vijeku - janez Vajkard Valvasor i Pavao Ritter Vitezović / Zrinka Blažević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Hrvatski vojnici u posljednjim danima Mletačke Republike - kapetan Nikola Bolica i njegovi Fanti oltramarini / Lovorka Čoralić, Maja Katušić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Poredbeno istraživanje Sretna grada Frane Petrića i Kućnika Josipa Stjepana Reljkovića / Zlata Živaković Kerže. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Doseljenici i stranci iz Hrvatske, Slavonije i istočno-jadranskih komuna u kasnosrednjovjekovnom Poreču / Zoran Ladić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Dvije propovijedi nadarbine dr. Hosee Jacobija - Prilog povijesti hrvatsko-židovskih odnosa / Mato Artuković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Srednjovjekovne utvrde, gradine i gradišta na području Đakovštine - rekognosciranje i topografija lokaliteta / Zlatko Karač. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Prilog poznavanju rušenja katoličke župne crkve sv. Ivana Nepomuka u Glini / Jakša Raguž. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Srenjovjekovni pečat grada Skradina / Ante Birin. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Crkveno zvono sa sahat-kule u Sanskom Mostu u sjeverozapadnoj Bosni (crkvena zvona sa sahat-kula u Bosanskom ejaletu) / Ante Škegro. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Značaj i sudbina pakračke utvrde kroz povijest / Vijoleta Herman Kaurić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Gornji grad kninske tvrđave / Krešimir Regan. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Ostaci protuturskih utvrda u Hrvatskoj / Mira Kolar-Dimitrijević
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Codex Corbaviensis / Ivan Botica, Tomislav Galović
Summary. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Bibliografija radova o Karlovcu u Domovinskom ratu / Šimun Penava. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Beneficij biskupa Vida Ostojića / Vinicije B. Lupis. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Od bilješke jednog povjesničara do arheološkoga nalaza / Marina Šimek. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Podjela kastruma u vlastelinstva Greben krajem 14. stoljeća: neki aspekti unutarnjeg razvoja svjetskoga vlastelinstva / Mario Kevo, Ana Novak
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Rod Tributinić - Evangelisti (Vangelisti) - starinom iz Jajca u središnjoj Bosni i njegov uspon u Dubrovniku od sredine 15. do početka 17. stoljeća / Marijan Sivrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Dva pokušaja preotimanja prihoda operarije katedrale iz druge polovine 15. stoljeća: primjeri Zadra i Trogira / Jadranka Neralić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Pseudokašteli kraja 15. i prve polovine 16. stoljeća u obrani od Turaka / Zorislav Horvat. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Pripadnici plemićke zajednice iz Klokoča na zagrebačkom Gradecu u 15. stoljeću: Primjer uloge sitnoga plemstva u formiranju urbanih elita / Bruno Škreblin
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Najstariji prikazi hrvatskih zastava iz 16. i 17. stoljeća. Jedinstveni izvori za proučavanje povijesti hrvatskih državnih i nacionalnih simbola / Pálffy, Géza. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Jacob Spon, George Wheler i jedna zadarska numizmatička zbirka iz 17. stoljeća / Ivan Mirnik. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Razvijenost alodijalnoga gospodarstva na slavonskim vlastelinstvima sredinom 18. stoljeća / Milan Vrbanus. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Građa za vojnu povijest u samostanskim kronikama i kanonskim vizitacijama 18. stoljeća / Maja Matasović, Tamara Tvrtković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Slobodni pojedinci u slobodnom narodu Građanske i političke slobode i prava u hrvatskom tisku sredinom 19. stoljeća / Vlasta Švoger. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Povjesničar Milan Kruhek : (Zamlača kraj Vidovca, 28. XII. 1940.) / Ivan Majnarić


Petar Tarnok od Mačkaša (de Machkas), kapetan Senjske kapetanije (1486.-1492.) / Vedran Klaužer. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Osmanski zapovjednici i struktura osmanske i habsburške vojske na hrvatskom dijelu krajišta (prema špijunskim izvještajima iz 1570-ih) / Nataša Štefanec. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


O spisu Markantuna de Dominisa Hridi kršćanskoga brodoloma, tiskanom u Londonu 1618. godine / Robert Holjevac. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Izjvešće križevačkog pukovnika Johanna Josepha Herbersteina o Svidničkoj (Marčanskoj) biskupiji iz 1666. godine / Zlatko Kudelić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Karlovački generalat 1802. godine: ustrojstvo, naselja i stanovništvo / Željko Holjevac. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Anonimni bečki izvor o banskoj Hrvatskoj u doba prve vladavine Hrvatsko-srpske koalicije (1906.-1907.) / Stjepan Matković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Javno djelovanje Saveza komunista - Pokreta za Jugoslaviju u Hrvatskoj tijekom 1991. godine / Nikica Barić
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Arheološka istraživanja Staroga grada Udbine (2008.-2012.) / Tatjana Kolak. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.