Fiskovićev zbornik I : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića / [urednik Davor Domančić]
Ostali autori
Nalazi se u
Materijalni opis
756 str., [1] list s tablom : ilustr. ; 25 cm
Napomena
Bibliografija radova Cvita Fiskovića: str. 9-42.
 
Sažeci na više stranih jezika.
Jezik
hrvatski
Građa
Tematski brojtematski broj

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji / [urednik Cvito Fisković]. - Split : Konzervatorski zavod za Dalmaciju, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu, 1953- .. - : ilustr. ; 24 cm
Od god.1(1946) do god.3(1947) izlazi pod naslovom: Izdanje Konzervatorskog zavoda u Splitu; od god.4(1947)-6(1950) izlazi pod stvarnim naslovom: Izdanje Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju u Splitu: ISSN 1332-1404. - Opis prema [god.]9 (1955). - Urednik se mijenja. - Od sv.17(1968)-18(1970)? nakl.: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture ; od sv.21(1980)?-22(1980)? nakladnici: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i Književni krug. - Sv.21 i sv.22 pod stv. nasl.: Fiskovićev zbornik; sv.32 i sv.33: Prijateljev zbornik : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Kruna Prijatelja; sv.35 i sv.36: Petriciolijev zbornik. - Summaries ; Riassunti ; Zusammenfassungen. - Index 1-22 . - 1982. - Izlazi godišnje.
97063002324 FISKOVIĆEV zbornik I : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića / [urednik Davor Domančić]
21. - Split : Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture : Književni krug. - 756 str., [1] list s tablom : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija radova Cvita Fiskovića: str. 9-42. - Sažeci na više stranih jezika.


Biografija Cvita Fiskovića


Kultura Hrvatske X stoljeća u okviru istovremenog kulturnog medija Evrope / Andre Mohorovičić
Summary.


Prvenac Petra Smajića / Marjan Mušić. - : Ilustr.
Summary.


Le testimonianze archeologiche, monumentali ed artistiche nelle relazioni fra le due sponde adriatiche / Pier Fausto Palumbo
Sažetak.


Dvije slike Domenica Peruzzinija u Dubrovniku i okolici / Kruno Prijatelj. - : Ilustr.
Bilješke: 4 jed. - Resume.


Spomenici kulture i turizam / Ante Marinović
Bilješke: 5 jed. - Resume.


Per il Ponzono e lo Zaniberti / Rodolfo Pallucchini. - : Ilustr.
Bilješke: 6 jed. - Sažetak.


Primjeri seoske stambene i gospodarske arhitekture na Pelješcu / Marija Planić-Lončarić. - : Ilustr.
Bilješke: 7 jed. - Summary.


Romanički kip Gospe u Šibeniku / Ksenija Cicarelli. - : Ilustr.
Bilješke: 7 jed. - Summary.


Srednjevekovna ikona Bogorodice Eleuse iz Zadra / Mirjana Čorović-Ljubinković. - : Ilustr.
Bilješke: 9 jed. - Summary.


Jedan klesar iz XIV stoljeća u Dubrovniku / Josip Lučić. - : Ilustr.
Bilješke: 9 jed. - Resume.


Zlatarski žigovi na nekim predmetima u Zadru i Ninu / Ivan Bach. - : Ilustr.
Bilješke: 10 jed. - Zusammenfassung.


Triptih radionice Jurja Dalmatinca u Gornjem Humcu na Braču / Davor Domančić. - : Ilustr.
Bilješke: 10 jed. - Summary.


Dva primjera odnosa austrijskih vlasti prema umjetninama u prvoj polovini XIX st. u Dalmaciji i Istri / Vjekoslav Mašrtović
Bilješke: 11 jed. - Summary.


Crkvice-kripte na Crnogorskom primorju / Pavle Mijović. - : Ilustr.
Bilješke: 14 jed. - Resume.


Crkvica sv. Kuzme i Damjana u Zablaću na Korčuli : (prilog analizi naše srednjovjekovne arhitekture) / Igor Fisković. - : Ilustr.
Bilješke: 15 jed. - Summary.


Kip gotičke Madone iz Gradišća / Anđela Horvat. - : Ilustr.
Bilješke: 15 jed. - Zusammenfassung.


Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama između primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku / Đurđe Bošković
Bilješke: 15 jed. - Resume.


Predziđe dubrovačke Minčete u zamisli Michelozza / Ana Deanović, Ivo Tenšek. - : Ilustr.
Bilješke: 15 jed. - Summary.


Tragom trogirskoj sfragistici / Ivo Babić. - : Ilustr.
Bilješke: 15 jed. - Resume.


Arheološka istraživanja poluotoka Pelješca / Nikša Petrić
Bilješke: 15 jed. - Resume.


Konzervatorske dileme uz obnovu krovišta tornja crkve Sv. Jurja u Belcu / Ivo Maroević. - : Ilustr.
Bilješke: 15 jed. - Summary.


Stilski utjecaj u narodnoj nošnji / Marijana Gušić. - : Ilustr.
Bilješke: 16 jed. - Summary.


Nekoliko radova augsburških i bečkih majstora iz 17. i početka 18. stoljeća u Dubrovniku / Ivo Lentić. - : Ilustr.
Bilješke: 7 jed. - Zusammenfassung.


Tursko paljenje dijela Hektorovićeva Tvrdalja / Stjepan Plančić
Bilješke: 17 jed. - Resume.


Tragovi prve srebrne pale kotorske katedrale iz XIV stoljeća / Miloš Milošević. - : Ilustr.
Bilješke: 18 jed. - Summary.


Kamene kapije muslimanskih kuća u Mostaru / Salih Rajković. - : Ilustr.
Bilješke: 18 jed. - Resume.


Morfološka inercija i problem manirizma / Grgo Gamulin
Bilješke: 18 jed. - Summary.


Dionozijska posuda iz Hvara / Marin Zaninović. - : Ilustr.
Bilješke: 19 jed. - Summary.


Prilog poznavanjau riznice trogirske katedrale / Nevenka Bezić-Božanić
Bilješke: 20 jed. - Summary.


Beleške o iluminacijama južne Italije i Dalmacije u srednjem veku / Jovanka Maksimović. - : Ilustr.
Bilješke: 20 jed. - Resume.


Civilta delle ville di Ragusa / Michelangelo Muraro
Bilješke: 20 jed. - Sažetak.


Mensa ponderaria iz Asserije / Jasna Jeličić. - : Ilustr.
Bilješke: 21 jed. - Summary.


Spomenici mletačkog razdoblja u Gabeli / Anđelka Zelenika. - : Ilustr.
Bilješke: 21 jed. - Summary.


Tragom kipara "Paulusa de Sulmona" / Ivo Petricioli. - : Ilustr.
Bilješke: 21 jed. - Summary.


Motivi izbora sv. Vlaha za patrona grada Dubrovnika / Anđelko Badurina
Bilješke: 22 jed. - Summary.


Naknadna razmišljanja o dva staklena privjeska u Arheološkom muzeju u Splitu / Nenad Cambi. - : Ilustr.
Bilješke: 23 jed. - Resume.


Tri renesansno-barokna mortara u Trogiru / Magdalena Dragičević. - : Ilustr.
Bilješke: 23 jed. - Resume.


Zabati oltarne Pregrade iz crkvine u Biskupiji kod Knina / Nikola Jakšić. - : Ilustr.
Bilješke: 24 jed. - Summary.


Romanički kapiteli iz Kreševa / Đuro Basler. - : Ilustr.
Bilješke: 26 jed. - Resume.


Testimonianze storico-artistiche sui rapporti economici e culturali tra Ragusa e Ancona / Mario Natalucci. - : Ilustr.
Bilješke: 27 jed. - Sažetak.


Još jedno djelo Baldassarea D'Anna u Dalmaciji / Zoraida Demori-Staničić. - : Ilustr.
Bilješke: 27 jed. - Summary.


Megarska zdjela iz Herceg-Novog / Branko Kirigin. - : Ilustr.
Bilješke: 27 jed. - Resume.


Glagoljica i dalmatinski spomenici / Branko Fučić. - : Ilustr.
Bilješke: 28 jed. - Summary.


Zvono majstora Bela i Vivencija u Zadru / Sofija Petricioli. - : Ilustr.
Bilješke: 29 jed. - Summary.


Starokršćanska oltarna pregrada na Mirju nedaleko od Postira / Emilio Marin. - : Ilustr.
Bilješke: 29 jed. - Summary.


Mit i povijest na zidnim slikama u Sorkovićevu ljetnikovcu u Rijeci dubrovačkoj / Vladimir Marković. - : Ilustr.
Bilješke: 31 jed. - Summary.


Salonitana christiana (III) : o salonitanskim primjerima "crkve bez krova" : (basilica discoperta) / Duje Rendić-Miočević. - : Ilustr.
Bilješke: 34 jed. - Summary.


Prilog arhitekturi XIX stoljeća u Splitu / Deša Diana
Bilješke: 37 jed. - Summary.


O zvoniku dubrovačke crkve Sv. Dominika / Verena Han. - : Ilustr.
Bilješke: 37 jed. - Summary.


Kalež i pokaznica Jurja Divnića u Šibeniku / Josip Ante Soldo. - : Ilustr.
Bilješke: 45 jed. - Summary.


Freska u crkvi Sv. Luke u Kotoru / Vojislav J. Đurić. - : Ilustr.
Bilješke: 49 jed. - Resume.


Slika Lovra Marinova Dobričevića na otoku Gospe od Škrpjela i njezini srebrni ukrasi / Gracija Brajković. - : Ilustr.
Bilješke: 50 jed. - Summary.


Državni grbovi Dubrovačke Republike / Vito Galzinski
Bilješke: 51 jed. - Resume.


Obitelj Boschi i njena zbirka u Korčuli / Alena Fazinić. - : Ilustr.
Bilješke: 55 jed. - Resume.


Mješoviti gotičko-renesansni stil arhitekta Jurja Matejeva Dalmatinca / Radovan Ivančević. - : Ilustr.
Bilješke: 57 jed. - Summary.


O kožarskom zanatu u Splitu u XVIII i početkom XIX st. / Danica Božić-Bužančić. - : Ilustr.
Bilješke: 72 jed. - Resume.


Povijesne orgulje kao kulturna baština Dalmacije / Ladislav Šaban. - : Ilustr.
Bilješke: 74 jed. - Resume.


O donatorima crkve sv. Nikole u Velom Varošu u Splitu i o crkvama toga sveca u splitskim izvorima XI i XII stoljeća / Vesna Jakić-Cestarić
Bilješke: 76 jed. - Summary.


Prilog proučavanju kulturnog kontinuiteta u materijalnoj kulturi jadranskog područja / Đurđica Petrović
Bilješke: 130 jed. - Summary.


Carlo Roncalli ed il ciclo pittorico di Montegallo / Ileana Chiappini di Sorio. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 553-554. - Sažetak.


Fani Daubači-Brlić : (1830-1883) / Anka Simić-Bulat. - : Ilustr.
Bilješke: 27 jed. - Resume.


Jedan austrougarski popis stećaka : (I. referat Koste Hörmanna na Arheološkom kongresu u Kijevu 1899. godine) / Šefik Bešlagić
Bilješke: 24 jed. - Summary.


Bibliografija radova Cvita Fiskovića : 1932-1979


Radovi Restauratorskog zavoda Hrvatske u Dalmaciji : (1968-1978) / Branko Lučić
Summary.


O manastiru Savini / Dejan Medaković. - : Ilustr.
Iz: Manastir Savina / Dejan Medaković. Beograd, 1978. - Summary.

Katalog
  • Upute
Usluge
  • Moja iskaznica | Za članove
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.